Cô chủ phòng tắm hơi lấy cái âm hộ hồng để lôi kéo khách hàng Nao Jinguji, đau đớn, bà chủ vùng vẫy thóat ra mà không được, bất lực, bà chủ đành duỗi người cho anh khách hàng muố làm gì thì làm, thấy con em không phản ứng nữa anh khách hàng nhịp mạnh hơn mạnh hơn, con em rên lên đau đớn từng đợt, xem phim sex vietsub máu từ chim bà chủ rỉ xuống đất, nhớp nháp dính vào cu anh khách hàng, mặt bà chủ nóng bừng, đỏ gấc, hơi thở bà chủ gấp hơn… ahh!!!anh khách hàng cảm thấy một dòng điện từ đầu cu truyền đến… uh!!!anh khách hàng có nhịp thật mạnh khỏang mươi cái nữa rồi không kìm được nữa bắn thật mạnh dòng tinh khí…