Nhìn lồn không lông của vợ bạn Masaki Uehara mà cặc đã cứng, thấy vợ bạn thân nói vậy thì bạn chồng đứng thẳng lên giữ hai chân vợ bạn thân thục mạnh và nhanh vào trong vợ bạn thân rồi thấy bụng vợ bạn thân thắt lại bướm vợ bạn thân xiết chặt thằng em bạn chồng, Phim beeg chân vợ bạn thân đơ ra miệng kéo dài một tiếng… “áiiiii…” thì bạn chồng cũng kích thích quá rồi dập một phát lút cán trong vợ bạn thân từng đợt từng đợt tinh trùng trong bạn chồng bắn vào sâu trong người vợ bạn thân theo mỗi nhịp giật của thằng em tay vợ bạn thân ôm siết cổ bạn chồng miệng thì cắn lên vai bạn chồng hai chân vợ bạn thân dường như muốn thõng xuống khiến bạn chồng phải đỡ để thằng em khỏi tuột ra ngoài…