Tuyệt vọng khi thấy 3 đứa vô gia cư hãm hiếp vợ con Shen Nana, của thu thu vẫn đinh ninh là nàng nên nằm yên mà rên càng lúc càng mạnh vi ơi, đã qúa mầy ơi, mầy liếm đã qúa, sướng qúa aggg agaa aggg, nhỏ thu đưa cái mông lên cao và xuống ấn cả cái lồn vào miệng chàng, thu chịu hết nổi chất nhờn chảy ra ướt nhèm nhẹp, chàng liếm xuống đít thu làm con nhỏ quằn quại và đưa tay xuống bấu cái đầu chàng, xem phim sex trung quốc thu chợt thấy gì hơi khác nên nó ú ớ trong miệng trời ơi !!! ai vậy!!! thu vừa sợ, muốn đẫy…